FAQs Complain Problems

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यत्ता सम्बन्धि सूचान।

भोटखोला गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय हटिया संखुवासभा देहायका पदमा करार कर्मचारीको आवश्यकता भएकोले यो विज्ञापन प्रकाशित गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष: