FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
राजिव अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन adhikarirajiv323@gmail.com 9849670377 / 9852086531
फुर्पु भोटे स्वास्थ्य संयाेजक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख bhotiyaphurpu@gmail.com 9742282222
चन्द्र कुमारी राई शिक्षा अधिकृत शिक्षा 9841058985
राम लामा प्रा‍.स. कृषि शाखा प्रमुख lram17804@gmail.com 9843882063
उमेश कुमाल सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत IT Officer umeshkumal744@gmail.com 9749487097/ 9806705322
दसाङबु भाेटे राेजगार ‌स‌ंयाेजक प्र‍.म. राेजगार kolekraja559@gmail.com ९८६१९६३८०४
दावा लामा सहायक प्रशासन शाखा प्रमुख प्रशासन 512dawalama@gmail.com 9852099751/9852058512
रुद्र राई कम्प्युटर अपरेटर विविध rudrarai302@gmail.com 9849588518/9819717091
भोलामान राई लेखापाल प्रसाशन bholarai64157@gmail.com 9852099543
छेदर भाेटे सव इन्जिनियर प्र‍.म. राेजगार neemasippa@gmail.com 9749926399
मिथुन ल्होमी प्रा‍.स. शिक्षा mithunnuppa@gmail.com 9762724950
धर्चे भाेटे एम.‌आइ.एस. अपरेटर पन्जिकरण 9866467555
ज्याबु भाेटे सव इन्जिनियर प्राविधिक 9749926165
धन नारायण रार्इ फिल्ड सहायक पन्जिकरण dnlohorung123@gmail.com 9862127758
सरिता भाेटे फिल्ड सहायक पन्जिकरण bhutias054@gmail.com 9743078273
विर ब. बुढाथाेकी इ.डि.एफ. birbahadurbudathoki275@gmail.com 9847704077
लाप्टुक भाेटे अमिन 9863490951
छिरिङ याङजी भाेटे ना.प्रा.स. 9742124550
लाप्साङ सेचा भाेटे ना.प.स्वा.प्रा. lapsangbhote325@gmail.com 9849518745
याङजा ल्होमी ना.प्रा.स. lhomiyangja@gmail.com 9861315861
रिदा अन्जुर भोटे सवारी चालक bhoterider@gmail.com 9840703977
पेम्बा भाेटे का.स. प्रशासन pembabhote911@gmail.com 9749203883
छेजिक भाेटिया का.स. प्रशासन 9762124577
टासि भाेटे का.स. प्रशासन 9742118895
ङादर भाेटे का.स. प्रशासन 9742121613
छेसाङ भाेटे का.स.
पासाङ भाेटे का.स. प्रशासन
लाक्चुङ भाेटे का.स. पशु प्रशासन 9742280898
मेलिना भोटे का.स. 9746984727
लाजुङ भोटे का.स. 9762218860