FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

वाङ छेदर लामा

अध्यक्ष

wanglama332@gmail.com ९८५२०९९७५३, ९८६१४५४१४१

सहना लामा

उपाध्यक्ष

sahanalama079@gmail.com 9852099752

नुर्पु च्यावा

वडा अध्यक्ष

menurpu@gmail.com/bhotkholawada1@gmail.com 9852037916 /9842037916

जिप्पा तेन्जिन भोटे

वडा अध्यक्ष

bhotejippatenjing@gmail.com ९७५२००६५७५/९८५२०३६५७५

पासाङ भोटे

वडा अध्यक्ष

bhotepasang888@gmail.com 9862184551

बिकाश तामाङ

वडा अध्यक्ष

९८६०७६९३५५

बाल कुमार राई

वडा अध्यक्ष

9749487205