FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सम्झैता तथा भुक्तानीको लागि फाईल पेश गर्ने तथा खाता वन्द हुने सम्बन्धमा ।

सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा ।

कृषि तालिम सम्बन्धि प्रकाशित गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

कर्यशालामा उप्स्तथित भैइदिने सम्बन्धमा।

करार सेवामा ईन्जिनियर पदपुर्ति परिक्षा सन्चलन सम्बन्धी सूचना