FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

भोटखोला गाउँपालिकाको आ:व 2079/80 को बजेट तथा कार्यक्रमारु।

७९-८० 08/14/2022 - 06:35 PDF icon Bhotkholamun Budgets..pdf

भोटखोला गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/८० को कार्यक्रम सहित बजेट बिनियोजन तथा योजना र कार्यक्रमहरु ।

७९-८० 06/26/2022 - 15:38 PDF icon budget binyojan.pdf

आ व २०७८/७९ काे आर्थिक विवरण सम्बन्धमा

७८/७९ 11/27/2021 - 14:05 PDF icon एकिकृत आ वि भोटखोला २०७७-७८.pdf

आ.ब. २०७८/७९ काे कार्यक्रम/परियाेजना अनुसार बजेट बिनियाेजन

७८/७९ 08/23/2021 - 19:39 PDF icon Bajet Biniyojan.pdf

भोटखोला गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/७८ कार्यक्रम/परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन

७७/७८ 12/07/2020 - 16:20 PDF icon Bajet Biniyojan.pdf

आर्थिक विवरण २०७४/ ७५

७४/७५ 09/23/2018 - 14:19 PDF icon आर्थिक विवरण लेखा.pdf

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 09/13/2018 - 16:22 PDF icon niti tatha karyakram.pdf