FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

भोटखोला गाउँपालिकाको आ:व २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरु।

आ व २०८०/८१ को लागि भोटखोला गाँउपालिकाको  आठौँ गाउँसभा २०८०/०३/१० गते भई बजेट पेस गरियो र २०८०/०३/११ गते बजेट स्विकृत भएको ( बजेट पास) हो ।

भोटखोला गाउँपालिकाको आ:व 2079/80 को बजेट तथा कार्यक्रमारु।

दस्तावेज: 

भोटखोला गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/८० को कार्यक्रम सहित बजेट बिनियोजन तथा योजना र कार्यक्रमहरु ।

विस्तृत विवरणको लागि यहाँ साथै राखिएको पत्र हेर्नुहोला ।

दस्तावेज: 

आ व २०७८/७९ काे आर्थिक विवरण सम्बन्धमा