FAQs Complain Problems

यहि मिति २०७८/१२/९ गतेका दिन भोटखोला गाउँपालिकाको नयाँ प्रशासकिय भवन,यसै भोटखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष् श्री तेम्बा भोटे र उपाध्यक्ष् श्री पान्जम भेच्याब भोटे दुरा सब्या र भव्यका सथ समुदय उत्घाटन संपन्न भएको कुरा जानकारी गराउद्छु |